Niets moet, veel mag

Beweegmasters Sport BSO biedt buitenschoolse opvang in Hoevelaken en Nijkerk voor kinderen uit het basisonderwijs, waarbij sport/bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan.

Beweegmasters sport BSO - buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van het basisonderwijs - info@beweegmasters.nl - 06 188 249 88

Ons doel!

Beweegmasters Sport BSO heeft als doel kinderen te laten ontspannen door zich in te spannen met sport- en spelactiviteiten. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind centraal en stimuleren wij de kinderen zelf stappen zetten op persoonlijk, sportief en sociaal gebied. 

Plezier staat voorop. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. De sport BSO zal er alles aan doen om een veilig klimaat te creëren waar elk kind zich in kan ontwikkelen.

Schrijf je in bij Beweegmasters Sport BSO!

Op de Sport BSO laat kinderen ontspannen door zich in te spannen. Dit doen wij door de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen te stimuleren door een veelzijdig aanbod aan spel- en sportactiviteiten. Kom eens langs voor een rondleiding of bereken de kosten.

Hoe ziet een middag bij Beweegmasters eruit?

Aankomst

’s Middags halen wij de kinderen, met een BSO-bus (stint) of met de fiets van school. De kinderen melden zich bij de medewerker van Beweegmasters. Sommige oudere kinderen mogen zelfstandig, met toestemming van de ouders, naar de sport BSO.

Wanneer de kinderen aankomen worden zij door ons enthousiast begroet. De kinderen hangen hun jas en tas op aan de kapstok en als nodig is, helpen wij een handje daarbij. De kinderen kunnen daarna even buiten uitrazen of binnen wat rustigs aan tafel doen, zoals een spelletje doen, tekenen of een boekje lezen in de chill-hoek. 

Eerste eetmoment

Zodra alle kinderen van verschillende scholen zijn aangekomen bereiden we ons voor aan tafel te gaan. Zij gaan eerst plassen en handen wassen en schuiven dan aan om wat fruit/groente te eten en iets te drinken. Dit doen wij in kleine groepen, zodat ieder kind de aandacht krijgt. Aan tafel voeren wij een gezellig gesprek en stellen we vragen hoe de dag op school is geweest. Zo voelen de kinderen zich gehoord en gezien.

Groepsactiviteiten

Tijdens het eetmoment nemen we de groepsactiviteiten door waar de kinderen aan kunnen meedoen. De kinderen mogen zelf bepalen met wie zij willen spelen, aan welke activiteit zij mee willen doen, buiten of binnen gaan spelen en/of met welke materialen zij willen spelen.

tweede eetmoment

Voordat het tweede eetmoment begint ruimen we alles gezamenlijk op. De kinderen gaan eerst plassen en wassen hun handen dan schuiven ze aan tafel. Bij het tweede eetmoment mogen de kinderen 2 crackers met bijvoorbeeld smeerkaas, vleeswaren, pindakaas of jam.

Na het eten kunnen kinderen opgehaald worden. Wanneer de kinderen weggaan zeggen we altijd gedag tegen elkaar.

Vestiging Hoevelaken