Veelgestelde vragen

Zoek door de veelgestelde vragen jouw antwoord. Kom je er niet uit? Neem contact op, we staan voor je klaar!

Algemeen

Beweegmasters Sport BSO is het gehele jaar open, ook in de zomervakantie. Alleen op nationale feestdagen en in het weekend zijn wij gesloten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen van kinderen en/of ouders. Ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun kind(eren) tijdens het verblijf op de locaties. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan een eigen WA-verzekering af te sluiten.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag voor ouders te vragen naar hun Burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Wij vragen die gegevens op zodat de Belastingdienst/Toeslagen de administratie van het aantal opvanguren kan koppelen aan haar eigen gegevens.

Kinderopvangtoeslag is aan te vragen via de website of de app van de Belastingdienst, www.toeslagen.nl. Hiervoor is de overeenkomst kinderopvang nodig. Hierin staan gegevens die nodig zijn om de toeslag aan te vragen vermeld, zoals het registratie/LRK nummer van de locatie, het aantal uren opvang en het uurtarief. Er is ook een app (App Store) & (Google Play) beschikbaar van de Belastingdienst voor de kinderopvang toeslag.

 

Proefberekening toeslagen

Wilt u weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Daar kunt u meteen achter komen door een proefberekening te maken.
Start de proefberekening >

Bij de hand houden
U bent eerder klaar met de proefberekening als u alvast de volgende papieren erbij pakt:

  • uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting.
    Doet u geen aangifte? Neem dan uw jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers: jaaropgaven of loonstroken van elke werkgever)
  • een rekening of offerte van uw kinderopvanginstelling

Nee, dit kan niet, wij zijn een kleine organisatie en hebben deze afspraken niet met de belastingdienst.

Pakketten

Voor de 40 schoolweken rekenen wij het aantal uren vanaf de sluitingstijd van school tot 18.30 uur.
Voorbeeld: het BSO ideaal-pakket heeft 8 vakantie weken x 11 uur = 88 uur.
40 schoolweken x 4,5 uur(middag van 14.00u tot 18.30) = 180 uur + 88 vakantie uren = totaal 268 uren : 12 maanden = gemiddeld 22,35 uren per maand.

De uren over het aantal schoolweken en vakantieweken worden voor een heel jaar bij elkaar opgeteld. Dit totale aantal opvanguren per jaar gedeeld door 12 maanden en 8 vakantie dagen is het gemiddelde aantal opvanguren per maand voor één dag in de week. Voor meer dagen per week is dat naar rato.

Voor opgebouwde BSO tegoeduren gelden de volgende voorwaarden:

  • De uren zijn het hele kalenderjaar geldig of tot de einddatum van de plaatsing indien deze eerder afloopt.
  • De tegoeduren zijn te besteden voor schoolvakantiedagen (hele dag) en schoolsluitingsdagen op flexibele dagen.
  • Ouders/verzorgers kunnen voor het hele kalenderjaar vooruit de gewenste dagen aanvragen.
  • Aanvragen tot 4 weken voor een schoolvakantie bieden gegarandeerd plaats.
  • Voor een juiste personele bezetting vragen wij om tijdig aan te melden, is een aanmelding later dan 4 weken vooraf dan kunnen wij de plek niet garanderen.

Opvang op schoolsluitingsdagen wordt geboden vanaf 4 aanmeldingen

Het BSO-pakket kan elk kalenderjaar voor 1 januari gewijzigd worden. Wijzigen van pakket kan door een e-mail te sturen naar info@beweegmasters.nl

Ga naar het ouderportaal en ga naar agenda, klik daar op de gewenste vakantie dag vraag deze aan als extra dag.
BV: Bij het ideaal pakket (pakket incl. 8 vakantieweken/schoolsluitingsdagen) en opvang op 3 dagen per week dan is er recht op vakantie opvang op 8×3=24 vakantiedagen per kalenderjaar. De vakantie-tegoeddagen zijn vrij te besteden binnen elke vakantie. Wisselende afname van bv. 4 vakantiedagen in de voorjaarsvakantie en 1 vakantiedag in de meivakantie is ook mogelijk. Gebruikt je meer vakantie opvangdagen dan het totale flex tegoed dan worden deze achteraf in rekening gebracht.

In BSO schoolvakantie weken is het mogelijk om het restant tegoed in te zetten en indien nodig aan te vullen met extra uren. Zet dit erbij in de opmerking van de aanvraag.

Annuleren van een opgegeven BSO schoolvakantiedag of een schoolsluitingsdag, kan tot 1 werkdag van tevoren. Het tegoed komt weer beschikbaar. Bij annulering op de dag zelf vervalt het tegoed.

Zijn er meer dagen nodig dan kun je deze gewoon via het ouderportaal bij ons aanvragen. Deze dagen worden achteraf apart in rekening gebracht.

Nee, helaas kunnen vakantie opvangdagen/flexuren niet meegenomen worden naar het volgende jaar. Het aantal vakantie opvangdagen/flexuren in het pakket geldt per kalenderjaar.

In BSO schoolvakantie weken is het mogelijk om het restant tegoed in te zetten en indien nodig aan te vullen met extra uren. Zet dit erbij in de opmerking van de aanvraag.

Extra dag

Voor de buitenschoolse opvang is dit in 2023 € 9,75 per uur x 11 uur voor een gehele dag of x 4,5 uur voor een middag.

Deze is aan te vragen via het ouderportaal voor de gewenste dag. Maximaal 2 weken voor de gevraagde dag geven we door of het mogelijk is. Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen van tevoren.

Een ruil dag kan tot 2 weken voor en 4 weken na de oorspronkelijke dag aangevraagd worden.

Ruilen van een nationale feestdag naar een andere dag is helaas niet mogelijk.

Een extra dag of ruil dag kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers in overeenstemming is met het vastgestelde BKR.

Afgenomen extra opvang wordt na afname via de eerst volgende facturering in rekening gebracht.

Kosteloos annuleren van een bevestigde extra dag kan tot 2 dagen van tevoren.

Afwezig / afmelden

Een dag die je in de toekomst afwezig gaat melden, kun je als ruildag opgeven. Wanneer een afwezige dag in het verleden ligt, kan deze niet meer geruild worden.

Het is prettig als we weten als een kind een dag niet naar de opvang komt. Op die manier kan een andere ouder die opvang nodig heeft, gebruik maken van de ontstane ruimte op de groep.

De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen voor ons door tijdens de feestdagen. De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten omdat onze medewerkers wel recht op doorbetaling van salaris hebben over deze dagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Als we de uren van feestdagen wel uit de berekening halen dan zullen de uurtarieven dus de kosten voor de kinderopvang stijgen.
Om die reden kiezen we er voor geen restitutie te geven.

Opzeggen / contract wijzigen

Opzeggen van een dag of het gehele contract kan door een e-mail te sturen naar info@beweegmasters.nl. Hierbij wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd, er kan elke dag van de maand opgezegd worden.

Wijziging van het contract kan kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar info@beweegmasters.nl

Handige links

Social media